Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Bywają w życiu sytuacje, w których gotówki potrzebujemy na już. Nie mamy wówczas zbyt wiele czasu na na to, aby dogłębnie analizować i porównywać ze sobą setki różnych ofert pożyczek. Wybieramy tę pierwszą z brzegu, która w dostatecznym stopniu spełnia nasze oczekiwania i odpowiada możliwościom spłaty. Co jednak, gdy uda nam się po fakcie zorientować, że wybrana przez nas oferta jest znacznie mniej atrakcyjna od właśnie wyszukanej? Czy szansa na korzystniejsze wydostanie się z finansowych tarapatów musi nam przebiec koło nosa, gdy w międzyczasie zdążyliśmy już zawrzeć umowę?

Jeżeli od zawarcia umowy nie zdążyło minąć 14 dni, nie czas na opłakiwanie strat. Mamy bowiem prawo rozwiązać umowę, o czym mówi ustawa o kredycie konsumenckim. Dotyczy ona  sytuacji, w których osoba fizyczna zaciąga pożyczkę na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym nie ma znaczenia czy ową pożyczkę otrzymała z banku, parabanku czy SKO. Musimy oczywiście oddać całą kwotę otrzymaną z określonej instytucji, ta zaś jest zobowiązana do zwrócenia nam wszystkich pobranych prowizji i opłat. Nie mamy również obowiązku tłumaczyć nikomu powodów, dla których odstępujemy od umowy. Wiąże się z tym natomiast szereg czynności formalnych – odstąpienia bowiem dokonujemy na piśmie. Należy zanieść osobiście, lub wysłać do siedziby instytucji, z którą zawarliśmy umowę opatrzony własnoręcznym podpisem dokument, w którym informujemy o rezygnacji. Musi się na nim znajdować adres i nazwa pożyczkodawcy (stosowny wzór takiego dokumentu powinien być przez niego udostępniony). Pamiętaj, że w przypadku dostarczenia pisma drogą pocztową, liczy się data stempla pocztowego, a nie moment dostarczenia odstąpienia. Jeśli wyślesz je w 14. dniu po podpisaniu umowy, to musi zostać ono uwzględnione. Aby mieć potwierdzenie nadania odstąpienia z datą oraz danymi odbiorcy, skorzystaj z listu poleconego. Powinniśmy starać się uzyskać potwierdzenie tego faktu na kopii wniosku, aby nie było wątpliwości czy dokument został złożony w terminie. W niektórych sytuacjach mogłoby być bowiem trudne precyzyjne ustalenie dnia wystosowania wniosku o odstąpienie od umowy

Przy odstąpieniu od umowy nie ponosimy żadnej opłaty, prowizji ani odstępnego charakterystycznego dla wielu rodzajów umów. Nie oznacza to jednak, że nie musimy liczyć się z żadnymi kosztami związanymi z tą operacją. Oprócz konieczności zwrotu pożyczkodawcy kwoty, którą zdążył nam udostępnić – co powinno nastąpić w ciągu trzydziestu dni – musimy także spłacić wynikające z umowy odsetki za każdy dzień dysponowania udzielonymi nam pieniędzmi. Przy okazji uregulowania tych należności warto zamknąć sprawę raz na zawsze i poprosić o dokument potwierdzający wywiązanie się ze wszystkich naszych zobowiązań, aby pożyczkodawca nie miał w przyszłości żadnych dodatkowych roszczeń wobec nas.

Pożyczkodawca ma 14 dni na rozliczenie się z pożyczkobiorcą. W tym okresie musi on zwrócić klientowi wszelkie koszty związanie z udzieleniem pożyczki, również wydatków na ewentualne ubezpieczenie pożyczki skorygowanych stosownie do czasu w którym ochrona działała. Zwrotowi nie podlegają rzecz jasna opłaty poniesione przez pożyczkodawcę tj. opłaty notarialne, opłaty związane z zabezpieczeniem oraz opłata przygotowawcza.

Podsumowując – każdemu konsumentowi w rozumieniu prawa przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia i nie jest to wcale czynność okupiona dużymi stratami materialnymi czy w postaci czasu. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek, wydrukować go i dostarczyć do siedziby instytucji, z którą zawarliśmy umowę, a następnie zwrócić całość zaciągniętej przez nas kwoty pożyczki oraz uregulować pozostałe powstałe w trakcie jej obowiązywania należności – pamiętając, że mamy na to 30 dni. Jeżeli spóźnimy się ze zwrotem, zostaną naliczone karne odsetki za opóźnienie, a sprawa zostanie przekazana do windykacji. Miesiąc to jednak wystarczająco długi okres czasu, aby zamknąć sprawę i nie dopuścić do zaniedbania jakiegokolwiek z jej elementów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *