Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Zajęcie zwrotu podatku, to dla komornika prosty oraz krótkotrwały sposób na pobranie należnych środków finansowych od dłużnika. Komornik musi jedynie przesłać do urzędu skarbowego stosowne wezwanie, i zwrot zostanie przelany na jego konto.

Czy komornik może zająć zwrot podatku z PIT w 2018?

Osoby, jakie liczą na uzyskanie zwrotu podatku, zwykle jak najszybciej składają deklarację PIT. Zwrot podatku może wynikać między innymi z ulgi prorodzinnej albo uzyskania przychodów, jakie nie przewyższają kwoty wolnej od podatku. Niestety dłużnicy muszą liczyć się z tym, iż mogą nie uzyskać pieniędzy. Gdy komornik zwróci się o zaliczenie zwrotu podatku na poczet zapłaty długu, urząd skarbowy będzie musiał przelać środki na tenże cel komornikowi. Komornik ma prawo zająć pieniądze ze zwrotu podatku PIT, i również z nadpłaty podatku. Urząd skarbowy ma jednakże pierwszeństwo. Gdy podatnik ma zaległości w stosunku do fiskusa, zostaną one zapłacone w pierwszej kolejności, i nadwyżka będzie zwrócona komornikowi.

Zmiana przepisów

Do niedawna, zajęcie nadpłaty albo zwrotu podatku przez komornika było ciężkie oraz kosztowne. Przyczyną było orzecznictwo, jakie nie przewidywało egzekucji komorniczej z przyszłych wierzytelności. W praktyce oznaczało to, iż gdy komornik wysłał wniosek o zajęcie wierzytelności ze zwrotu albo nadpłaty podatku, zanim podatnik złożył deklarację PIT, tracił prawo do zajęcia takiego zwrotu. Żeby egzekucja była efektywna, komornik musiał trafić na czas między złożeniem przez podatnika deklaracji, i wypłatą zwrotu przez urząd skarbowy. Ogromne modyfikacje nastąpiły po nowelizacji ustawy dnia 8 września 2016 roku, gdy zmodyfikowano obowiązujące przepisy. Komornicy zyskali prawo także do wierzytelności przyszłych, jakie pochodzą ze zwrotu albo nadpłaty podatku. Komornicy zostali również zaopatrzeni w doręczenia elektroniczne. Teraz komornik nie musi trafić na odpowiedni moment, aby dokonać egzekucji, wystarczy, iż raz na rok przekaże do urzędu skarbowego wezwanie do zajęcia środków ze zwrotu albo nadpłaty podatku. W owej chwili, zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty albo zwrotu podatku jest jednym z systematycznie wykorzystywanych wniosków egzekucyjnych. W celu zajęcia zwrotu podatku, komornik musi wysłać do stosownego urzędu skarbowego, podanie o zajęciu wierzytelności przypadającej dłużnikowi. W takiej sytuacji fiskus nie może wypłacić pieniędzy podatnikowi, lecz musi przekazać je na konto komornika albo na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Przed wydaniem pieniędzy komornikowi urząd skarbowy skarbowy sprawdza, czy podatnik nie ma długów w stosunku do fiskusa, gdyż te zaległości powinny być wypłacone w pierwszej kolejności. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, komornik może zająć zwrot albo nadpłatę podatku PIT niezależnie od czasu, w jakim się po nie zgłosi. Nie ma zatem znaczenia, czy komornik wyśle podanie o zajęciu wierzytelności przed albo po złożeniu deklaracji rocznej przez podatnika.

Jak zobaczyć, czy komornik zajął zwrot podatku?

Ponieważ zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty albo zwrotu podatku jest błyskawicznym oraz praktycznym wyjściem, komornicy wielokrotnie wykorzystują tę metodę egzekucji. W związku z tym jest niezwykle prawdopodobne, iż zadłużony podatnik nie otrzyma pieniędzy z urzędu skarbowego. W jaki sposób sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do zajęcia? W tym celu można nawiązać kontakt z urzędem skarbowym oraz poprosić o udzielenie informacji na temat statusu zwrotu. Obowiązek poinformowania dłużnika o zajęciu, spoczywa jednakże na komorniku sądowym, jaki tego zajęcia dokonał, i informacja winna zostać przekazana korespondencyjnie.

Jak uniknąć zajęcia zwrotu podatku PIT?

Dużo osób zastanawia się, czy prawdopodobne jest uniknięcie zajęcia zwrotu podatku PIT przez komornika. W tym celu dłużnicy próbują rozmaitych wyjść, takich jak podanie innego numeru konta albo osobisty odbiór gotówki. Niestety takie formy nie przyniosą efekcie. Gdy urząd skarbowy otrzymał stosowny dokument od komornika, przeleje pieniądze na jego konto, i podatnik nie może uniknąć zajęcia wierzytelności ze zwrotu albo nadpłaty podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *