Jak sprawdzić czy mam komornika?

Niezapłacone, zapomniane rachunki, raty czy pożyczki albo kredyty – o potknięcie w sferze finansowej nie trudno, kiedy na co dzień mamy mnóstwo ważnych spraw do załatwiania i opłat do wykonania. Czasami całkiem nieświadomie, innym razem po prostu z braku odpowiednich środków czy trudnej sytuacji życiowej popadamy w długi i nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Warto mieć świadomość, co dalej z wierzytelnościami się dzieje, by nie zaskoczył nas komornik.

Jak sprawdzić, czy mam komornika?

Czasem z czystej ciekawości, jednak częściej z obawy przed niespodziewanymi przykrymi konsekwencjami chcemy dowiedzieć się, czy jakiś komornik zajmuje się sprawą naszych niezapłaconych należności. Komornik lub komornicy mogą próbować zajmować różne składniki naszego majątku, takie jak konto bankowe, wynagrodzenie czy inne otrzymywane świadczenia. Warto dowiedzieć się tego zanim zapuka do drzwi czy zajmie pieniądze na koncie albo część wypłaty. W jaki zatem sposób uzyskać takie informacje?

Wiadomość od komornika

Najbardziej oczywistym sposobem na sprawdzenie, czy nasze długi podlegają egzekucji komorniczej, jest zweryfikowanie czy nie otrzymaliśmy postanowienia lub zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej. Jeżeli ma ona dotyczyć konta bankowego czy wynagrodzenia od pracodawcy, oni również będąc w takiej sytuacji tak zwanymi trzeciodłużnikami, otrzymają stosowne zawiadomienie. W informacji o egzekucji skierowanej do nas jako dłużników znajdziemy komplet informacji – o tym, kto jest wierzycielem, jak dokonać spłaty długu oraz najważniejszego – ile ten dług wynosi.

W sytuacji, gdy nie dotarła do nas wiadomość od służb komorniczych, lecz mimo to została uznana za dostarczoną – co może mieć miejsce gdy na przykład adres do doręczeń jest nieaktualny czy my znajdujemy się dłużej w innym miejscu i przesyłka była dwukrotnie awizowana, zawsze możemy zapytać bezpośrednio pracodawcy czy zasięgnąć informacji w instytucjach finansowych nas obsługujących, czy nie mają takich danych. Oczywiście może sprawić to pewien dyskomfort, bo nie każdy chce się dzielić swoimi problemami finansowymi, ale zyskujemy pewność, że nie utracimy na przykład części dochodu bez wcześniejszej wiedzy o tym fakcie.

Skontaktuj się z wierzycielem

Prostą drogą do informacji o komorniku jest kontakt z wierzycielem. Ponieważ wierzycielom zależy na odzyskaniu długów, z pewnością po odpowiednio przeprowadzonej rozmowie uzyskasz komplet informacji na temat komornika prowadzącego sprawę i jego danych kontaktowych. Nie udzieli on jednak odpowiedzi na pytanie, jaka ma być kwota egzekucji komorniczej, gdyż komornik wykonuje ponowne przeliczenie długu, doliczając koszty egzekucji komorniczej.

Nie zawsze jednak mamy świadomość, kto jest wierzycielem. W takiej sytuacji informacje o nim można uzyskać z Biura Informacji Kredytowej – BIK. Rejestracja w BIK jest bezpłatna, natomiast aby poznać dane wierzycieli należy zakupić odpowiedni raport. Wszystko to można zrobić poprzez dostęp przez stronę internetową. Kiedy już uzyskamy te informacje, szybko uda się znaleźć komornika zajmującego się sprawą, gdyż wierzyciel powinien wskazać podmiot prowadzący egzekucję.

Spróbuj odszukać informacje w rejestrze dłużników

Istnieją rejestry posiadające dane o dłużnikach:

KRD – Krajowy Rejestr Dłużników,
BIG – Biuro Informacji Gospodarczej,
ERIF BIG – Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej,
Możemy spróbować uzyskać informację, czy nasze dane widnieją w tych bazach, a jeżeli tak – kto jest wierzycielem i jak się z nim skontaktować.

Informacje z sygnatury akt sprawy

Posiadając sygnaturę akt sprawy komorniczej, można skontaktować się z sądem rejonowym wydającym nakaz zapłaty. Wtedy też, po podaniu numeru sygnatury akt można uzyskać informacje czego dokładnie dotyczy nakaz zapłaty i jaki komornik obsługuję sprawę, uzyskamy także dane kontaktowe do niego.

Jeżeli posiadasz wiele długów, może nastąpić sytuacja w której dysponując jednym majątkiem jako dłużnik, masz wiele egzekucji komorniczych i nastąpi ich zbieg. Wtedy, według przepisów Kodeksu Prawa Cywilnego nie może nastąpić sytuacja, w której kilku komorników prowadzi egzekucję na jednym przedmiocie czy świadczeniu – pierwszeństwo ma pierwszy z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *