Jak podnieść zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa

Czym jest zdolność kredytowa? To nic innego jak sposobność spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego – wraz z naliczanymi odsetkami – w terminie. Jest to podstawowe narzędzie wykorzystywane przez banki do oszacowania ryzyka stwarzanego przez potencjalnych kredytobiorców. Osoby posiadające pozytywną wiarygodność kredytową (kreowaną przez dotychczasową historie zaciągniętych zobowiązań) mogą spodziewać się korzystniejszych warunków zaciąganego kredytu. Przede wszystkim chodzi o niższe oprocentowanie, co bezpośrednio przekłada się na wysokość raty miesięcznej oraz maksymalną kwotę kredytu. Zdolność kredytowa jest zależna od wielu różnych czynników. Najważniejsze z nich to wysokość osiąganych, comiesięcznych dochodów wraz z obciążeniami finansowymi, ilość osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, wiek, stan cywilny oraz źródło dochodów potencjalnego kredytobiorcy.

Jak podnieść zdolność kredytową

Najbardziej oczywistą metodą na podniesienie zdolności kredytowej jest zwiększenie swoich dochodów. Jest to jednak rozwiązanie dla wielu osób trudne, o ile nie niemożliwe. Ciężko w krótkim okresie czasu znacząco podnieść swoje dotychczasowe dochody. Na szczęście istnieją inne, łatwiejsze rozwiązania, za pomocą których jesteśmy w stanie polepszyć swoją zdolność kredytową i sprawić, aby banki przychylniej rozpatrywał zgłaszanie przez nas wnioski kredytowe. W jaki sposób to zrobić?

  • Jednym ze sposób zwiększenia zdolności kredytowej jest znalezienie dodatkowego kredytobiorcy, którego dołączymy do wniosku kredytowego. Dla banku jest to większa pewność, że zaciągnięte zobowiązanie zostanie należycie uregulowane. W przypadku ubiegania się o kredyt z partnerem czy też członkiem rodziny, bank podwyższy Twoją zdolność kredytową. Warunkiem koniecznym jest oczywiście pozytywne przejście weryfikacji banku przez wybranego, dodatkowego kredytobiorcę.
  • Banki wyliczają zdolność kredytową za pomocą wysokości pierwszej raty. Jeśli zdecydujemy się na kredyt z równymi ratami, zamiast rat malejących, nasza zdolność kredytowa wzrośnie. Jest to jednak równoznaczne z zwiększeniem kosztów całkowitych kredytu.
  • Im wyższy wkład własny, tym lepiej. Za pomocą zwiększenia wkładu własnego, zmniejszamy całkowity koszt kredytu, oprocentowanie i miesięczna rata. Przekłada się to na zwiększenie zdolności kredytowej.
  • Im więcej wniosków kredytowych złożymy, tym gorsza nasza zdolność kredytowa. Chodzenie od banku do banku i składanie w każdym z nich wniosków o kredyt znacznie obniża nasz BIK (Biuro Informacji Kredytowej) scoring. Jeśli bank przy ocenie zdolności kredytowej kieruje się danymi zgromadzonymi przez BIK, nasza zdolność kredytowa może ulec zmniejszeniu.
  • Banki, a w zasadzie wszystkie instytucje finansowe są bardziej skłonne do współpracy z klientami, których już „znają”. Warto zatem wcześniej wybrać bank, w którym będziemy się ubiegać o kredyt i, odpowiednio wcześniej, otworzyć tam rachunek osobisty, na którym regularnie dokonywać będziemy obrotu. Taki zabieg sprawi, że staniemy się dla banku bardziej wiarygodni.
  • Zdolność kredytową możemy zwiększyć również za pomocą wydłużenia okresu kredytowania. Im jest dłuższy, tym niższa jest comiesięczna rata, a im niższa rata, tym wyższa zdolność kredytowa.
  • Dostępna kwota kredytu, oferowana nam przez bank, może ulec pomniejszeniu za sprawę karty kredytowej czy limitów wyznaczonych na koncie. Wymienione produkty figurują w bazie Biura Informacji Kredytowej jako „otwarte rachunki”. Jest to równoznaczne z tym, że w każdym momencie możemy z nich skorzystać, co spowoduje obniżenie naszego dochodu netto.
  • Banki przychylniej patrzą na pary, które oficjalnie zawarły już związek małżeński. Małżeństwa są traktowane przez banki jako jedno gospodarstwo domowe, co oznacza niższe koszty utrzymania.
  • Brak historii kredytowej jest niekorzystny, tak samo jak negatywna historia kredytowa. Zaciągnięte w przeszłości zobowiązania finansowe, które spłacaliśmy z zgodnie z wszystkimi założeniami zawartymi w umowie zwiększają naszą wiarygodność, a co za tym idzie, naszą zdolność kredytową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *