Nim do akcji wkroczy komornik, czyli jak działa firma windykacyjna

Jak działają firmy windykacyjne?

Windykator to nie komornik

Windykator to osoba, która wzbudza dość skrajne opinie w naszym kraju. Duży wpływ na to mają niewątpliwie reportaże medialne, których głównych celem jest wzbudzenie sensacji.  Budowany jest w ten sposób obraz, który jest jednak dość daleki od rzeczywistości i opiera się głównie na stereotypach. W konsekwencji nierzadko też windykator bywa mylony z komornikiem. Różnice są jednak znaczne.

Trzy podstawowe działania firmy windykacyjnej

Firmy windykacyjne robią wszystko nim do akcji przystąpi komornik i mają sprawić, by jego interwencja była zbyteczna. Działalność firm windykacyjnych sprowadza się przede wszystkim do tego, by dłużnik został uświadomiony, iż spłata jego długu jest konieczna, a unikanie tego może doprowadzić do przeniesienia sprawy na drogę sądową. Zadaniem firm jest więc dążenie do ugody pomiędzy osobą zadłużoną a wierzycielem. Podstawą staje się mobilizowanie. Działania te nie przebiegają jednak według jednego i ściśle określonego planu, a duży wpływ na obraz sytuacji mają konkretne przypadki. Mimo wszystko, można wskazać trzy podstawowe działania:

  1. nawiązanie kontaktu z zadłużoną osobą,
  2. namawianie zadłużonej osoby do spłaty długu,
  3. próba wynegocjowania warunków.

Działania w zgodzie z przepisami prawa

Warto podkreślić, że działalność firm windykacyjnych odbywa się w oparciu o przepisy prawa i w tym przypadku chodzi głównie o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Istotnego znaczenia nabiera także kodeks cywilny, który m.in. zabrania nękania, obrażania czy też nachodzenia w domu zadłużonej osoby. Windykator nie ma także możliwości zajmowania lub spisywania majątku dłużnika lub rozmawiania o jego długu z innymi osobami, w tym nawet z sąsiadami czy osobami z pracy. Wspomagającymi przepisami dla firm windykacyjnych są odpowiednie zapisy znajdujące się w kodeksie administracyjnym, kodeksie rodzinno-opiekuńczym czy prawie upadłościowym. Każda z firm jest także zobowiązana do wpisania do rejestru przedsiębiorstw, zaś wszystkie działania muszą się odbywać na mocy odpowiedniego pełnomocnictwa.

Co może, a czego nie może firma windykacyjna?

Firma windykacyjna działa w zdecydowanej większości przypadków na zlecenie prywatne wierzyciela. Pierwszym etapem dla firm windykacyjnych staje się analiza zlecenia i sprawdzenie, czy wierzytelność faktycznie istnieje. W przypadku, gdy nie zostało jeszcze przekroczone 60 dni od momentu terminu płatności, firma windykacyjna najczęściej kontaktuje się telefonicznie z dłużnikiem i ponagla go do spłacenia należności. Gdy termin ten został już przekroczony, dochodzi najczęściej do z tzw. windykacji miękkiej. W zależności od sytuacji, kontakt z osobami zadłużonymi odbywa się wówczas listownie, telefonicznie, sms-owo, ale czasami również bezpośrednio. Windykator przekazuje wówczas odpowiednie informacje, w tym dotyczące potencjalnego zagrożenia wpisania na krajową listę dłużników. W takich sytuacjach niezwykle istotnego znaczenia nabiera podejście indywidualne i wspólne szukanie rozwiązania problemu. Najczęściej proponuje się rozłożenie zadłużenia na raty. W przypadku, kiedy dłużnik nie wykazuje żadnej inicjatywy w kwestii spłacenia swojego zobowiązania, firmy windykacyjne przechodzą do tzw. windykacji twardej. W tym aspekcie najczęściej dochodzi do przekazania odpowiednich informacji do Biura Informacji Gospodarczej, przeprowadzenia wywiadu gospodarczego, a w ostateczności skierowania sprawy do sądu, zaś samo postępowanie może finalnie doprowadzić do egzekucji komorniczej.

Kto za to płaci?

Warto zauważyć, iż za koszty wszystkich usług firm windykacyjnych ponoszone są przez dłużnika. Wyjątkiem w tej kwestii są ewentualnie działania prowadzone przed upływem 60 dni od ustalonego terminu spłaty należności. Po ich upływie wszystkie czynności są już naliczane i należy podkreślić, że dotyczy to nawet tych działań, które są totalnie nieoczywiste. Firmy windykacyjne mają bowiem przykładowo możliwość naliczania sobie kosztów za m.in. nieodebrane listy czy połączenia telefoniczne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *