Jak długo jest się w BIKu?

Do BIK trafiają dwa rodzaje danych:

  • dane pozytywne: informacje o zaciągniętych w bankach, SKOK-ach i firmach pożyczkowych kredytach i innych zobowiązaniach kredytowych oraz informacje o terminowych spłatach tych zobowiązań;
  • dane negatywne: informacje o problemach ze spłatami wskazanych powyżej zobowiązań – opóźnienia, braki spłaty, itp.

Dane pozytywne świadczą na korzyść kredytobiorcy. Informują one udzielającego pożyczkę o sumienności i rzetelności osoby starającej się o fundusze. Przechowywanie tych danych w BIK jest dobrowolne, ale warto wziąć pod uwagę, że usunięcie ich może się wiązać ze stratą dodatnich punktów przyznawanych za historię kredytową przy ocenie wniosku kredytowego. Wyczyszczenie BIK może się więc wiązać ze zmniejszeniem szans na otrzymanie kredytu. Pozytywne dane mogą zostać usunięte w momencie, w którym przestanie zobowiązywać udzielona instytucji finansowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jedynym warunkiem jest całkowita spłata zobowiązania kredytowego. Nie można więc usunąć nawet pozytywnych danych z BIK podczas spłacania kredytu. Wskazana zgoda na przetwarzanie danych osobowych przestaje obowiązywać albo po odwołaniu jej przez klienta, albo po upływie terminu na jaki została udzielona. BIK jednakże usunie nawet pozytywne informacje o spłatach, niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych po upływie 5 lat od zakończenia spłaty zobowiązania.

Jeżeli chodzi o dane negatywne, to osoby zalegające ze spłatami nie mają żadnych możliwości obronienia się przed wpisaniem do BIK. Jedynym wyjściem chroniącym przed BIK jest spłacenie zadłużenia w czasie wskazanym przez bank. Dłużnicy, którym zdarzyło się nie spłacić zobowiązania, bądź dokonać spłaty z opóźnieniem dłuższym niż 90 dni, prawie na pewno widnieją w rejestrach BIK.

Jak długo jest się w BIKu?

Teoretycznie informacje o opóźnionych spłatach kredytu powinny zostać wyczyszczone z rejestru dłużników automatycznie po upływie pięciu lat od całkowitej spłaty długu. Osoby, które nie uregulowały swojego zobowiązania nie mają szans na automatyczne usunięcie danych z rejestrów. Zmiany danych w BIK może dokonywać wyłącznie bank, na wniosek którego zostało się wpisanym do rejestru. Ani my jako dłużnik, ani pracownicy BIK nie mają jakichkolwiek uprawnień do zmiany, korygowania czy usuwania informacji. Pomimo obowiązującego pięcioletniego okresu trzymania danych w BIKu, bankom zdarza się nie wyczyścić rejestru dłużnika. W takiej sytuacji nie ma sensu kontaktować się z BIK, należy skierować odpowiedni wniosek do banku.

Istnieje szansa, że dane w BIK zostaną usunięte szybciej. Jeżeli udało nam się spłacić zadłużenie możliwym jest skierowanie prośby do banku o wcześniejsze usunięcie naszych danych z BIK. Należy jednakże pamiętać, że decyzja ta uzależniona jest wyłącznie od dobrej woli banku i może zostać rozpatrzona negatywnie. Usunięcie danych dłużnika wcześniej niż po okresie pięciu lat od uregulowania zobowiązania zdarza się więc niezwykle rzadko. Chcąc uchronić się przed trafieniem do BIK najlepszą metodą jest regularne spłacanie zobowiązania w ciągu dziewięćdziesięciu dni, bądź w ciągu trzydziestu dni od otrzymania od banku listu informującego o chęci podania do BIKu.

Należy też pamiętać, że może się zdarzyć, ze w BIK widnieć będą nieprawdziwe, bądź błędne informacje na nasz temat. W takim wypadku należy skontaktować się z instytucją, która umieściła wskazane dane w BIK i zażądać od niej skorygowania danych. Do tej czynności niezbędne jest złożenie pisemnego wniosku.

Podsumowując, dane o spłaconych terminowo kredytach i pożyczkach mogą zostać usunięte przez nas w każdej chwili, bądź automatycznie po przestaniu obowiązywania udzielonej przez nas zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane o opóźnieniach i innych problemach ze spłatą powinny być automatycznie usuwane po pięciu latach od zakończenia spłaty danego zobowiązania, ale za zgodą banku może się to zdarzyć wcześniej. Nie należy zapominać, że nie ma możliwości usunięcia danych o niespłaconych jeszcze kredytach, niezależnie czy są to informacje pozytywne czy negatywne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *