Czy komornik może zająć samochód żony za długi męża?

Czy komornik może zająć samochód żony za długi męża?

Finanse w małżeństwie to często temat tabu, który odkładany jest do roli marginalnej, sądząc, że problemy, związane z działaniami komorniczymi  i ewentualnymi nieścisłościami dotyczą może znajomych, może sąsiadów, ale nie nas osobiście. Najczęstszą sytuacją w finansach małżeńskich jest ustawowa wspólność majątkowa, która określa jako majątek wspólny dochody obojga małżonków, środki zgromadzone w ramach funduszu emerytalnego jednego z małżonków, nabyte ruchomości i nieruchomości podczas trwania związku małżeńskiego oraz zawarte umowy finansowe, jeżeli małżonek swoim podpisem potwierdził wyrażenie zgody. Sytuacja finansowa w małżeństwach nie stanowi z reguły powodu do czynności sądowych chyba, że pojawiają się problemy, związane z długami, zaciągniętymi przez jednego ze współmałżonków. W takich sytuacjach druga strona związku formalnoprawnego zaczyna przejawiać zainteresowanie tematyką rozdzielności majątkowej, jednak w przypadku, gdy dług już powstał, rozdzielność majątkowa w małżeństwie nie będzie miała do niego zastosowania. Oddzielna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania finansowe będzie obowiązywała po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Czy samochód jest majątkiem wspólnym?

Najczęstszą z rozpatrywanych sytuacją jest dług osoby fizycznej, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub prowadzącej działalność gospodarczą. W przypadku członków spółek sytuacja jest bardziej skomplikowana, a odpowiedzialność za zobowiązania uzależniona jest od rodzaju spółki. Jeżeli dług osoby fizycznej, pozostającej w związku małżeńskim powstał podczas trwania związku, lecz współmałżonek nie wiedział o ustanowieniu zobowiązań, komornik nie może zająć ruchomości i nieruchomości, stanowiących majątek wspólny oraz majątek osobisty współmałżonka dłużnika. Oznacza to, że dochody z pracy współmałżonka, wspólne mieszkanie oraz rodzinny samochód nie mogą zostać zajęte przez komornika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wierzyciel (w jego imieniu komornik) posiada klauzule wykonalności na współmałżonka. Gdy mąż wytworzy zobowiązania bez zgody i wiedzy żony, komornik nie może zatem zająć samochodu żony, jeżeli ten stanowi jej własność lub własność wspólną małżonków. Tak samo nie jest możliwe zajęcia środków na koncie osobistym żony. Sytuacja, w której dopuszczalne jest zajęcie samochodu żony przez komornika lub dochodów z rachunku bankowego żony dłużnika, to jedynie dobrowolne wyrażenie zgody przez żonę dłużnika na zajęcie wspólnych środków lub jej osobistych dochodów w celu szybszej spłaty zobowiązań męża.

Kiedy komornik może zająć samochód żony dłużnika?

Odrobinę inaczej przedstawia się rzeczywistość, gdy mamy do czynienia z komornikiem skarbowym. Jeżeli mąż prowadzi działalność gospodarczą, jednocześnie pozostając we wspólności majątkowej z żoną, jego długi skarbowe stają się długami całego gospodarstwa domowego. Komornik skarbowy może więc zająć majątek prywatny dłużnika, majątek wspólny, zgromadzony w czasie trwania małżeństwa oraz majątek osobisty żony dłużnika. Po konfrontacji z komornikiem skarbowym można więc stracić wspólne mieszkanie, samochód męża, samochód żony, inne nieruchomości lub ruchomości, które posiadają małżonkowie. W pozostałych przypadkach, gdy długi męża nie są długami skarbowymi, komornik nie ma prawa zająć majątku wspólnego lub majątku żony. Jeżeli nastąpiłoby zajęcie takiego majątku bez klauzuli wykonalności na żonę, należy zastosować powództwo przeciwegzekucyjne, gdyż wierzyciel nie posiada klauzuli wykonalności. Dług można egzekwować z niektórych składników wspólnego majątku: z dochodów dłużnika, przedmiotów działalności gospodarczej dłużnika, należących do majątku wspólnego. Komornik może dysponować majątkiem dłużnika, majątkiem wspólnym małżonków oraz majątkiem prywatnym żony dłużnika w sytuacji, gdy małżonkowie razem ustanowili zobowiązania, z których wytworzyły się długi. Jeżeli jednak żona nie była świadoma czynności, które doprowadziły do powstania długów męża, może być spokojna o własne oraz wspólne przedmioty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *