Czy komornik może zająć konto bankowe nie należące do dłużnika?

Prowadząc egzekucję komorniczą komornik ma prawo ściągania wierzytelności ze wszystkich składowych majątku dłużnika, w tym prawo do zajmowania wszelkiego rodzaju kont bankowych, także rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych. Wyjątkiem są konta socjalne, na które trafiają wyłącznie dochody, których komornikowi zając nie wolno (a więc 500+, zasiłki, alimenty, świadczenia rodzinne) – te nigdy nie staną się przedmiotem postępowania komorniczego. Komornik może zająć konto bankowe, jednakże jedynie do kwoty stanowiącej 75% pensji minimalnej. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto, a więc bezpieczną kwotą na rachunku bankowym jest 1575 zł. Wszelkie środki ponad tą sumę mogą zostać przejęte przez komornika w celu spłacenia długów.Pensja minimalna zmienia się co dwanaście miesięcy, jej wysokość jest ogłaszana przez rząd w ostatnich miesiącach roku. W 2019 roku powinna zostać zwiększona o 150 zł brutto, wobec czego bezpieczna kwota na rachunku bankowym zwiększy się do 1 688 zł. Wyjątkiem są zobowiązania alimentacyjne – osoby nie płacące alimentów mogą stracić wszelkie środki na koncie. 

Egzekucja komornicza dotyczy tylko i wyłącznie dłużnika. Komornik ma prawo ściągać długi wyłącznie z jego majątku. Komornik nie ma prawa zająć jakiejkolwiek części majątku osoby innej niż dłużnik, wolne od egzekucji komorniczych są więc wszystkie rzeczy będące własnością innej osoby niż dłużnik (nawet, jeżeli zamieszkują w tym samym miejscu), takie jak nieruchomości, samochody, biżuteria i wszystkie inne przedmioty oraz jej konta bankowe i zgromadzone na nich środki. Z tego względu sporo ludzi stara się obronić przed zajęciem majątku przez komornika prosząc pracodawcę o przelewanie wynagrodzenia na konto osoby trzeciej. Jest to możliwe pod warunkiem złożenia u pracodawcy pisemnego oświadczenia o upoważnieniu do przelewania wypłaty na konto innej osoby. Warto pamiętać, że w takim przypadku pracodawca, ze względu na ochronę danych osobowych nie może przekazać komornikowi innych danych osoby trzeciej poza rachunkiem konta bankowego, na które będzie przelewane wynagrodzenie. Należy jednakże wziąć pod uwagę, że zabieg ten nie chroni wypłacanego wynagrodzenia, a jedynie środki zgromadzone na koncie – wypłacane przez pracodawcę wynagrodzenie i tak zostanie pomniejszone o wskazaną przez komornika kwotę. Jeżeli co miesiąc wydajemy całą wypłatę, co do grosza, przelewanie wynagrodzenia na konto osoby trzeciej nie będzie miało większego sensu – zabieg ten chroni jedynie środki gromadzone. 

Jedynym co komornik może zrobić, po zaobserwowaniu, że dłużnik gromadzi środki na rachunku osoby trzeciej jest wysłanie do niej zapytania, czy nie jest dłużnikiem wobec osoby, która przelewa pieniądze na jej konto. Egzekucja komornicza nie może zostać przeprowadzona przeciwko osobie nie będącą stroną w sprawie. Do jej przeprowadzenia potrzebny jest nakaz sądowy, wydawany poprzez wyrok na konkretną osobę, dlatego osoby trzecie nie muszą się bać, że ich środki zostaną zajęte przez jakiekolwiek powiązanie z dłużnikiem. Zdarzyć się może, że komornik będzie groził zajęciem konta osoby trzeciej, a nawet wyśle do banku zlecenie zajęcia konkretnego konta, jednakże ze względu na brak nakazu zapłaty na właściciela konta, bank odmówi blokady rachunku. Komornik jest jednakże uprawniony do sprawdzania historii przelewów oraz stanów rachunków bankowych. Tajemnica bankowa obowiązuje jedynie kiedy wniosek komornika jest wyraźnie bezcelowy. 

Warto też wspomnieć, że jeżeli na koncie bankowym dłużnika znajdowały się środki nie będące jego własnością – np. wpłacano na nie alimenty na dziecko dłużnika, bądź rentę rodzica dłużnika, to komornik nie powinien zajmować tych środków. Jeżeli konto zostało już zajęte i wskazane środki nie będące własnością dłużnika zostały zablokowane możliwe jest złożenie do komornika wniosku o wyjęcie spod zajęcia komorniczego. Wskazany wniosek należy wnieść do sądu jako powództwo przeciw egzekucyjne w ciągu trzydziestu dni od dowiedzenia się o zajęciu środków. Ponadto należy wezwać wierzyciela do zwolnienia zajętych przez komornika pieniędzy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *